Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Pils laukums 9, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121815, +371 28318318
info@cesis.lv

No 1.oktobra līdz 30.aprīlim
Pirmdiena - slēgts
Otrdiena - sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 16:00


Follow us
» Kultūras centrs » Amatiermākslas kolektīvi » Kori » Ābele » Senioru koris "Ābele"

Senioru koris "Ābele"Moto: Ziedošā Ābele ir dziedošo domubiedru dārzs

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja un diriģente Līga Priedīte

   Koris „Ābele” dibināts 1961.gadā, lai izkopta katra dziedātāja dziedāt prasmi un uzdrīkstēšanos to darīt neatkarīgi no vecuma. Šobrīd korī dzied 45 dalībnieki, kurus vieno dziesma, draudzīgs kolektīvs un laika gaitā iesakņojušās tradīcijas.
   Pie īpašajiem sasniegumiem pieminēšanas vērts ir fakts, ka koris „Ābele” kopš 2002.gada, koru skatēs saņēmis tikai I pakāpes novērtējumu. Tiek plānota aktīva koncertdarbība piedaloties Cēsu novada kultūras dzīves bagātināšanā – Cēsu pilsētas svētkos un saviesīgos pasākumos. Neizpaliek arī piedalīšanās ikgadējos senioru koru dziesmu svētkos un koru skatēs.
   Pie nozīmīgākajiem un tālākajiem ceļojumiem ir dalība 2004.gadā starptautiskā koru festivālā San Candido (Itālijā), kur bija sapulcējušies kopā 100 kori no visas pasaules.
   Kora repertuārā ir latviešu tautas dziesmas, tautas dziesmu apdares un koru mūzikas klasika. Dziedātājiem īpaši tuvas ir Valtera Kaminska dziesmas.

Papildus informācija:
Līga Priedīte, tālr. 29407199Printēt