Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Pils laukums 9, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121815, +371 28318318
info@cesis.lv

No 1.oktobra līdz 30.aprīlim
Pirmdiena - slēgts
Otrdiena - sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 16:00


Follow us
» Cēsu muzejs » Piedāvājums » Muzejpedagoģiskās programmas » Piedāvājums skolām


Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā

Programma paredzēta 8.-12.klasei.

Skolēni iepazīstas ar laiku, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā. Izmantojot lielformāta darba lapas, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.

Programmas tēma saistīta ar priekšmeta Latvijas vēsture tēmām: pamatskolai „Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā” „Izglītība, zinātne un kultūra jauno laiku periodā”;

Vidusskolai „Viduslaiku un jauno laiku vēstures pieminekļi Latvijā”, „Vidzemes, Igaunijas, Latgales un Kurzemes iekļaušana Krievijas Impērijā”

Priekšmeta Kulturoloģija vidusskolai tēmas: „Kultūras mantojums, tā nozīmīgums pasaules un Latvijas kultūras pastāvēšanā”, „Kultūras daudzveidīgās izpausmes formas”, „Rietumu un Austrumu kultūru dialogs un citādība”, ”Etniskās un nacionālās kultūras pazīmes un atšķirības Latvijas un citās kultūrās”.

Maksa par nodarbību 2 eiro no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.
Vairāk informācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lv


Pirmklasnieks muzejā

Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 1 - 3. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja ēku, Cēsu Jauno pili, ekspozīcijām.
Uzzinās, kas ir krājums, eksponāts, kāpēc tas ir vajadzīgs.
Iegūs zināšanas par uzvedības un saskarsmes normām sabiedriskā iestādē -muzejā. Nodarbība ietver gan sarunas, gan praktisku darbošanos.


Nodarbības tēma muzejā saistīta ar 1. – 3. klases programmas Ētikā tēmu „Saskarsmes tikumiskie pamati.”

Maksa par nodarbību
2 eiro no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.
Vairāk informācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lv


   

Spēle „Latvijai 100!”


 Programma paredzēta 6. - 9. klašu skolēniem.

Spēles laukums veidots kā laika skala, kas sākas ar 1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā. Pārvietojoties pa spēles laukumiem, skolēns iepazīst svarīgus notikumus Latvijas un Cēsu vēsturē, uz katra spēles laukuma izvietots arī vizuālais materiāls.
Spēles ”Latvijai 100” laika skala spēles dalībnieku var aizvest nākotnē vai atpakaļ pagātnē, viss atkarīgs no veiksmes un metamajiem kauliņiem.
Spēles tēmas aptver: kultūru, politiku, sportu, ekonomiku.


Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture 6.-9. kl. tēmām.


Maksa par nodarbību
2 eiro no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.
Spēli iespējams spēlēt arī Jūsu skolā. Transports jānodrošina pašiem.
Vairāk informācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lv


 Izcīni Latviju!


Programma paredzēta 9.-12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar izstādi „Cēsnieki Brīvības cīņās”.
Balstoties uz savām zināšanām, skolēni izspēlēs savas Cēsu kaujas uz maketa, izcīnīs savu Latviju, piedzīvojot emociju gammu ko Cēsu kauju laikā piedzīvoja jaunieši un viņu ģimenes Cēsu apkārtnē.


Nodarbība saistīta ar mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" programmas parauga 9.klases tēmām "Latvijas valstiskuma izveide", "Latvija parlamentārisma periodā", "Latvijas Republikas izveide", "Valsts un varas vēsture" un 12.klases tēmām "Latvijas Republikas Saeima", "Latvijas valstiskuma vēsture" un "Latvijas Republikas proklamēšana Vācbaltiešu un komunistiskais valstiskums 1918.–1920.gadā".

Maksa par nodarbību
2 eiro no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.
Vairāk informācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lv


   

 Sveču balle


Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,
 1. - 3. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā bērni klausās stāstījumu par svecēm un to gatavošanu, apskata priekšmetus no Cēsu muzeja krājuma, kas saistīti ar svecēm un to liešanu. Paši gatavo sveci un rīko sveču balli. 

Nodarbības tēma saistīta ar Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību un audzināšanas programmas tēmu „Gaismas ķermeņi” un mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas 1.– 4.klasei tēmu „Darbs ar dabas materiāliem”.


Maksa par nodarbību
2 eiro no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.
Vairāk informācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lv

Cēsu pils dārgumu lāde


Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,1 - 3. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā bērni uzzina kas un kā cēla Cēsu pili, kas pilī dzīvoja, kādu apģērbu valkāja un kādas spēles spēlēja.
Nodarbībā bērni līdzdarbojas, pētot pili un spēlējot viduslaiku spēles.


Nodarbības tēma saistīta ar Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību un audzināšanas programmas tēmu „Manas mājas” un 1. – 3. klases programmas Sociālās zinības tēmu „Mēs Latvijā”, „Es lepojos ar savu ģimeni, skolu un valsti.”

Maksa par nodarbību
2 eiro no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu viduslaiku pilī.
Vairāk informācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lvRiekstu kalna arheologs


Programma paredzēta 6. - 9. klašu skolēniem.

Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā, skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt grupās.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture 6.-9. kl. tēmām: „Vēstures priekšmets”, „Latvijas aizvēsture”, „Pārmaiņas seno cilvēku dzīvē”.

Maksa par nodarbību
2 eiro no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.
Vairāk informācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lv

 

Sacensības klasei Cēsu Pils dārza „bumbotavā”

Mūsdienās ķegļu spēli jeb latviskoto „bumbotavu” mēs atpazīstam kā boulingu. Laika gaitā izveidojušās ļoti daudzas dažādas ķegļu spēles un to varianti. Kopīgs visām ķegļu spēlēm, ka tajās ir deviņas figūras – ķegļi, kas, ripinot bumbu pa speciāli iekārtotu celiņu, jānogāž. Atkarībā no spēles noteikumiem jānogāž visi deviņi vai arī atsevišķi ķegļi, kas nostatīti noteiktā figūru izvietojumā. 

 
Par ķegļu spēli Cēsīs

 Vēstures dati liecina, ka ķegļu spēle Cēsīs bijusi jau 19. gs pirmajā pusē. 1842. gada Cēsu pilsmuižas plānā, ko zīmējis grāfs Jakobs Zīvers saistībā ar Dr.med.G. Meijera auksta ūdens dziedniecības iestādi, iezīmēts ķegļu spēles laukums Alekša parkā . Arī rakstītās ziņas, ka XIX gs. vidū Cēsīs ir „pilsētas laukums ķeģelbānim”, ļauj domāt par šīs spēles popularitāti.
1886.gadā Cēsīs Jaunā ielā 3 (tagad Cēsu arodskolas nams Piebalgas ielā) tika iesvētīts jaunuzceltais Cēsu Labdarības biedrības nams, kura „pagraba telpās bija ierīkota arī bumbotava biedru un ievesto viesu lietošanai”. 

            XX gs sākumā Cēsu Pils viesnīcas īpašnieks G. Raudzens reklamē, ka parkā ir bumbotava un liela veranda. Tā kā Pils viesnīca (tagadējā Lenču ielā) atradās pie Alekša (Maija) parka, domājams, ka „bumbotava” bijusi minētajā parkā.

 Ķegļu spēles pirmsākumi veidojušies jau Senajā Ēģiptē. Akmens bumba un 9 ķegļi, kas lietoti pirms apmēram 5200 gadiem pirms mūsu ēras, atrasti ēģiptiešu zēna kapenēs. Pakāpeniski ķegļu spēle ienākusi arī Eiropā, un kļuvusi par populāru izklaides veidu, dažkārt arī ar politisku nozīmi, dažādos atpūtas un viesnīcu piedāvājumos. (Vēsturisko informāciju par ķegļu spēli apkopojuši Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja speciālisti Dace Cepurīte un Tālis Pumpuriņš.) 

Pakalpojums pieejams septembrī, oktobrī .
Dalības maksa EUR 3,50 stundā, neatkarīgi no spēlētāju skaita.

Vairāk infrmācijas: muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 2201484822014848, 6412061864120618, evita.muceniece@cesis.lv

Iesniegums Cēsu novada skolām bezmaksas apmeklējumam - ŠEIT


Printēt