Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Pils laukums 9, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121815, +371 28318318
info@cesis.lv

No 1.oktobra līdz 30.aprīlim
Pirmdiena - slēgts
Otrdiena - sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 16:00


Follow us
» Par mums » Kontakti » Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Nodaļas vadītāja
Kristīne Skrīvere
Atbildība
Tālrunis +371 64127755; +371 26457760
E-pasts kristine.skrivere[@]cesis.lv
Galvenā krājuma glabātāja
Dace Tabūne
Atbildība
Tālrunis +371 64122654, +371 26132598
E-pasts dace.tabune[@]cesis.lv
Galvenā speciāliste Izstāžu nama ekspozīciju darbā
Nata Livonska
Atbildība Izstāžu un konkursu rīkošana, kultūras un mākslas katalogu un bukletu izdošana, māklsas krājumu eksponēsana, pasākumu organizēšana Izstāžu namā
Tālrunis +371 64123557; +371 26175509
E-pasts nata.livonska[@]cesis.lv
Galvenā speciāliste muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā
Vija Rozentāle
Atbildība Pamatekspozīciju koncepcijas izstrāde, muzeja ekspozīciju un izstāžu vadīšana un norises kontrole, zinātniski pētnieciskā darbība, muzejpedagoģisko programmu izstrāde, rakstu krājumu izdošana, krājuma komplektēšana un priekšmetu aktēšana, apmeklētāju apka
Tālrunis +371 64127758, +371 29387846
E-pasts vija.rozentale[@]cesis.lv
Viduslaiku pils nodaļas vadītājs
Gundars Kalniņš
Atbildība Pils konservācija un restaurācija, pils sagatavošana apmeklētāju apskatei un pasākumu organizēšanai, kontaktpersona arheoploģiskās izpētes jautājumos, pils attīstības stratēģijas izstrāde, zinātniski pētnieciskais darbs
Tālrunis +371 64121815, +371 26411019
E-pasts gundars.kalnins[@]cesis.lv
Viduslaiku pils speciālists
Alens Opoļskis
Atbildība
Tālrunis
E-pasts alens.opolskis@cesis.lv
Viduslaiku pils programmu koordinatore
Ieva Kalniņa
Atbildība
Tālrunis +371 26339342
E-pasts ieva.kalnina@cesis.lv
Vēsturnieks
Tālis Vigo Pumpuriņš
Atbildība Izstrādāt zinātniski pētnieciskā darba politiku, vadīt muzeja pētniecisko darbu, krājuma komplektēšana un priekšmetu aktēšana, zinātniski pētnieciskā darba veikšana
Tālrunis +371 64122639
E-pasts talis.pumpurins[@]cesis.lv
Vēsturniece
Dace Cepurīte
Atbildība Krājuma uzskaite un datorizēšana, krājuma komplektēšana, muzeja apmeklētāju apkalpošana, muzejpedagoģisko programmu izstrādāšana, zinātniski pētnieciskā darbība
Tālrunis +371 64122639
E-pasts dace.cepurite[@]cesis.lv
Muzejpedagogs
Evita Muceniece
Atbildība Muzeja izglītojoša darba realizēšana, sadarbība ar pedagogiem, mērķauditorijas piesaiste, izglītojošo programmu izstrāde un organizēšana, metodiskskais atbalsts
Tālrunis +371 64120618
E-pasts evita.muceniece[@]cesis.lv
Jaunākā vēsturniece
Sanda Salmiņa
Atbildība Arhīva un grāmatu krājuma komplektēšana, uzkaite un saglabāšana, apmeklētāju apkalpošana, muzejpedagoģisko programmu izstrādāšana, zinātniskās pētniecības darbība
Tālrunis +371 64120618
E-pasts sanda.salmina[@]cesis.lv
Restaurators
Vadims Ļebedjancevs
Atbildība Muzejisko vērtību saglabāšana un restaurācija, restaurācijas darbu dokumentēšana, priekšmetu transportēšana, arheoloģisko izrakumu un ekspozīciju zāļu mikroklimata režīma uzraudzīšana, izstāžu iekārtošana
Tālrunis +371 64126021
E-pasts vadims.lebedjancevs[@]cesis.lv
Krājuma glabātāja
Iveta Bērziņa
Atbildība Krājuma stāvokļa kontrole, krājuma priekšmetu aprūpe ekspozīcijā sun izstādēs, darbinieku apmācība krājuma saglabāšanas jautājumos, krājuma apmeklētāju apkalpošana, krājuma komplektēšana un priekšmetu aktēšana
Tālrunis +371 64120618
E-pasts iveta.berzina[@]cesis.lv
Jaunākā vēsturniece
Kristīne Gertnere Celma (ilgstošā prombūtnē)
Atbildība Arhīva un grāmatu krājuma komplektēšana, uzkaite un saglabāšana, apmeklētāju apkalpošana, muzejpedagoģisko programmu izstrādāšana, zinātniskās pētniecības darbība
Tālrunis +371 64122602
E-pasts kristine.gertnere-celma[@]cesis.lv
Viduslaiku pils palīgstrādnieks
Heinrihs Vasiļčuks
Atbildība
Tālrunis
E-pasts
Printēt