Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Pils laukums 9, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121815, +371 28318318
pils@cesis.lv

No 1.maija līdz 30.septembrim:
Pirmdiena - 
svētdiena 10:00 - 18:00
Follow us
» JAUNUMI

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja misija ir veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Cēsīm un Vidzemi, kā Latvijai svarīgu kultūrvēsturisku centru pagātnē un tagadnē, balstoties uz muzeja krājumu, tā izpēti un unikālo iespēju eksponēt un izmantot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Cēsu Viduslaiku pili un Cēsu Jauno pili, lai uzturētu lepnuma un patriotisma jūtas vietējos iedzīvotājos un attīstītu kultūras tūrisma iespējas Vidzemē.

   Muzejam ir trīs galvenie darbības virzieni:
- Cēsu pilsētas, novada un Vidzemes reģiona vēstures izpēte un ar to saistītā krājuma komplektēšana, krājuma aprūpe un zinātniskā apstrāde, zinātniski pētniecisko darbu izstrāde;
- publiskā piedāvājuma veidošana, rīkojot ekspozīcijas, izstādes, tematiskos sarīkojumus, ar daudzveidīgu izglītojošo programmu un ekskursiju starpniecību informējot un izglītojot sabiedrību, organizējot konferences, seminārus, priekšlasījumus un debates, publiskojot zinātniskās izpētes rezultātus, nodrošinot komunikāciju ar dažādām sabiedrības grupām un citiem muzejiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām;
- muzeja teritorijā esošo valsts nozīmes kultūras pieminekļu – viduslaiku pilsdrupu un Jaunās pils izpēte, kā arī aktīva līdzdalība šo pieminekļu konservācijā, restaurācijā un saglabāšanā.

Ar muzeja stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem var iepazīties ŠEITPrintētkonferencem.lv

Cita puke