Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Pils laukums 9, Cēsis
Latvija LV-4100
Tel. +371 64121815, +371 28318318
info@cesis.lv

No 1.oktobra līdz 30.aprīlim:
Pirmdiena - slēgts
, Otrdiena - sestdiena 10:00 - 17:00, svētdienās 10:00 - 16:00
Follow us
» Cēsu pils » Cēsu Vēstures un mākslas muzejs » Muzeja vēsture

Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja vēsture

 Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, dibināts 1925. gadā, ir viens no vecākajiem muzejiem Latvijā. Muzeja krājumu veido vairāk nekā 150 000 pagātnes liecību, kas mērķtiecīgi vāktas, lai daudzpusīgi parādītu Cēsu pilsētas un novada devumu Latvijas kultūrvēsturē.
     Muzeja krājums tapis 85 gadus un to veido vairākas mērķtiecīgi papildinātas kolekcijas. Krājumā glabājas plaša arheoloģisko priekšmetu kolekcija novada senvēstures pētniecībai. Viduslaiku monētu depozīti, greznas bruņas, ikdienā un sadzīvē lietotie priekšmeti veido vienu no unikālākajām - Cēsu viduslaiku pils „dārgumu” kolekcijām, kura komplektēta viduslaiku pils arheoloģiskās pētniecības rezultātā. Muzeja lepnums ir Latvijā plašākā nacionālā karoga vēstures materiālu kolekcija, kura ļauj detalizēti izsekot karoga tapšanas gaitai. Muzeja organizēto ekspedīciju rezultātā veidojusies etnogrāfisko priekšmetu, iespieddarbu, dokumentu un fotogrāfiju kolekcija par pilsētas, novada un reģiona vēsturei nozīmīgām un aktuālām tēmām. Cēsu Jaunās pils un pils-muižas izpētes rezultātā top jauna kolekcija par Cēsu pils īpašnieku grāfu Zīversu dzimtu, kas apliecina vācbaltu atstātā kultūras mantojuma nozīmību Cēsu un Latvijas vēsturē. Nozīmīga vieta izstāžu un ekspozīciju darbībā ir muzeja mākslas darbu kolekcijai, kurā glabājas gan 19. gadsimta sākuma, gan 20. gadsimta un mūsdienu mākslinieku novadnieku darbi. Īpaši atzīmējama nu jau starptautiski nozīmīgā akvareļglezniecības darbu kolekcija, kuru veido vairāk kā 300 mākslas darbi no dažādu valstu mākslinieku veikuma Cēsu plenēru laikā. Krājuma pieejamības nodrošināšanai muzejā tiek veidota elektroniskā datu bāze, iekļaujoties kopēja Latvijas nacionālā muzeju krājuma kopkataloga sistēmā.
   Kopš 1949.gada muzejs atrodas Cēsu Jaunajā pilī, kas 18.gadsimta beigās celta kādreizējās ordeņa pils priekšpils ēkas vietā. 2007.gadā pilī aizsākās restaurācijas un rekonstrukcijas darbi, kuru rezultātā ēka atgūst 19. gadsimta arhitektonisko veidolu, kad pils kalpoja kā pilsmuižas īpašnieku dzīvojamā māja. 2009. gadā noslēdzās restaurācijas – rekonstrukcijas darbu pirmā kārta, kuras veikums apmeklētājiem izklāstīts muzeja pirmajā stāvā iekārtotajā izstādē „Cēsu Jaunā pils: vēsture, izpēte, atjaunošana”, turpat apskatāmi arī viduslaiku būvkonstrukciju atsegumi, interjeru apdares elementi, kas stāsta par ēkas vairāk kā četrus gadsimtus bagāto vēsturi. Pēc ēkas restaurācijas otrās kārtas pabeigšanas 2012. gadā, Jaunajā pilī paredzēts eksponēt vairākus restaurētus vēsturiskos interjerus ar stāstu par Cēsu pilsmuižas īpašnieku grāfu Zīversu dzimtu, kā arī atklāt jaunu ekspozīciju "Cēsis – Latvijas vēstures simbols", kas būs vēstījums par Cēsu īpašo, simbolisko nozīmi Latvijas vēsturē. Pils trešais stāvs iecerēts kā publisko aktivitāšu telpa, kurā līdzās muzeja piedāvātajām izglītojošajām programmām un interaktīvajai zonai, būs ērtas semināru un konferenču telpas. Savukārt, pils bēniņos -ceturtajā stāvā, kurš līdz šim apmeklētājiem nav bijis pieejams, tiks iekārtotas plašas īslaicīgo izstāžu telpas. Pirmā vērienīgā izstāde pēc muzeja rekonstrukcijas būs veltīta Vidzemes bruņniecībai un tā tiek veidota sadarbībā ar Rundāles pils muzeju.
    Zinātniskajā arhīvā glabājas muzeja zinātniskās izpētes materiāli un restaurācijas dokumentācija. Muzejam ir plaša zinātniskā bibliotēka, kura laipni gaida ikvienu, kam interesē Cēsu pilsētas, novada un arī Vidzemes reģiona vēsture.
   2010.gada novembrī muzejs patvērumu atradis vēl 2 ēkās - Rīgas ielā 23, kur apskatāms muzeja Atklātais krājums, un Gaujas ielā 6, kur atrodas zinātniskais arhīvs, biblioteka un muzeja kolekcijas, kā arī sastopami muzeja speciālisti.Printētkonferencem.lv

Cita puke